1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกตั้ง สท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ลงพื้นที่ ถนนสถิตนิมานกาล ถนนประทุมเทพภักดี และถนนนิวาสวิถี เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดคาราวานรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกตั้ง สท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดโครงการคาราวานรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยได้รับเกียรติจากนายพันธ์ศรี พลศรี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคาราวานรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

Read Article

รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกตั้ง สท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ลงพื้นที่ถนนสถลมารค์ ถนนเทศบาล 8 ถนนกันทรลักษ์ ซอยสกุลศรี ซอยภูธา เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 -17.00 น.

Read Article

แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกตั้ง สท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ได้ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน (ระหว่างวันที่ 14  -20 สิงหาคม 2565) หรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน (ระหว่างวันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2565)

Read Article

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 131 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting