1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จังหวัดขอนแก่น เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยนางศิรินญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จังหวัดขอนแก่น

Read Article

ต้อนรับเทศบาลตำบลบุฝ้าย จังหวัดปราจีนบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุฝ้าย จังหวัดปราจีนบุรี , หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบุฝ้าย จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายสมชาย ศรีกล่ำ นายกเทศมนตรีตำบลบุฝ้าย ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมประชาวาริน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น  โดยได้เชิญกลุ่มผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุทั้ง 28 ชุมชน มาทำกิจกรรมและพบปะพูดคุยกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพ ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ


Read Article

กิจกรรมประกวดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมประกวดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

Read Article

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ตามแนวโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. หอประชุมประชาวาริน  กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ตามแนวโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติ( pre O-NET) และเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

Read Article

จิตอาสา อุทกภัย

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 60 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting