1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3ได้เป็นวิทยากรแก่คณะครูโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

Read Article

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น "เตี๊ยนหมู่" ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำรา

งานป้องกันฯ

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น "เตี๊ยนหมู่"  ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่รองรับผู้อพยพจากสถานการณ์อุทกภัย บริเวณด้านหน้าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 26 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยนางญาณผกา สารธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 และนายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่รองรับผู้อพยพจากสถานการณ์อุทกภัย บริเวณด้านหน้าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในการรู้จักการป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดเตรียมเต๊นท์และสถานที่รองรับผู้อพยพจากสถานการณ์อุทกภัย

งานป้องกันฯ

วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดเตรียมเต๊นท์และสถานที่รองรับผู้อพยพจากสถานการณ์อุทกภัย บริเวณด้านหน้าโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Read Article

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2564

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 103 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting