1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการและสังคม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 (หลักสูตรปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเลี้ยงไก่ไข่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีการพึ่งพาตนเอง ผลิตอาหารไว้กินเองในครัวเรือน)
2 ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
3 ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองคำก้อม
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2565
5 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนา
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2566
7 กิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2566 (รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด)
8 ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
10 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี2565
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2566 วันที่ 3
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2566 วันที่ 2
13 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2566 วันที่ 1
14 กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2566
15 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2566
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบรับการตรวจหาสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ตามแผนยุทธการ "จังหวัดอุบลราชธานีปลอดยาเสพติด" ประจำปี 2566
17 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ที่ได้รับเยียวยา ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการเสวนาเวที Poverty Forum : คน(จน) ที่อยู่อาศัย กับ ภัยพิบัติ สานพลังคนอุบลฯ ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม
19 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2566
20 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting