1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ในการศึกษาดูงานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการจัดการสาธารณภัย
2 งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองวารินชำราบ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลเมือง
3 ฝึกซ้อมใหญ่ โดยจะเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2566 ระดับประเทศ
4 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว ในการศึกษาดูงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
6 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัลอุบล ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ประจำปี 2566
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมให้การต้อนรับรมช.กระทรวงเกษตรฯ ในการหารือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบการสถานการณ์อุทกภัยในปี 2565
9 ต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR&AED) ประจำปี 2566
12 ศูนย์อปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันอปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะกรรมการฯในการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566
14 การฝึกซ้อมใหญ่เข้าร่วมโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี 2566
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟคลังน้ำมันอุบลราชธานี ประจำปี 2566
16 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 (การดับเพลิงขั้นต้น)
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการภัยพิบัติและการจัดการขยะ
18 ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ
19 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารนชำราบ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนถนนเทศบาล 7
20 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ "อัคคีภัย ภัยใกล้ตัว" สร้างความตระหนักรู้ถึงการป้องกันเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting