1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลทุ่งกุลา ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.
3 เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกระงับเหตุไฟไหม้บริเวณถนนศรีสะเกษ 2 ตรงข้ามสนามทุ่งคำน้ำแซบ
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาคง ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนในชุมชนหาดสวนสุข
6 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567
8 นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ได้รับรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2567 จังหวัดอุบลราชธานี
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567
11 งานป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมหลักสูตรอาสาจราจรให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ
12 รับมอบประกาศเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
13 ซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 ระดับประเทศ
14 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 ตรวจการฝึกซ้อมเข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567 ระดับประเทศ
15 โรงพยาบาลวารินชำราบร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติภัยหมู่ และสาธารณภัยบนท้องถนน
16 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับเขต
17 ผวจ.อุบลฯ นำสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน ในคลังเก็บสิ่งของทางไกลของอาเซียน (DELSA) มอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวาชำราบ
18 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพ จำนวน 1027 ชุด มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
19 ม.อุบลฯ ร่วมกับ ปภ.จังหวัดอุบลฯ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมติดตามผลและหารือแนวทางการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ
20 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จำนวน 200 ชุดงานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting