1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่ออัตราค่าธรรมเนียมในร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ผ่านระบบประชุมออนไลน์

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมรับฟังการประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่ออัตราค่าธรรมเนียมในร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จากจังหวัดศรีสะเกษ ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการงาน อำเภอราษีไศล จากจังหวัดศรีสะเกษ

Read Article

ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร ภายในตลาดสดแห่งที่ 1

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศิริมาส สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวจุฑารัตน์ กะนะหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล

Read Article

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

กองการศึกษา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566  ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดปลาขาว เริ่มเวลา 17.00 น.

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @warincity


จุดติดตั้งCCTV


หมู่บ้านยั่งยืน


ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting