1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เทศบาลเมืองวารินชำราบ แจกหน้ากากผ้า และหน้ากากพลาสติก (face shield) ณ ตลาดโต้รุ่ง หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ และตลาดโต้รุ่งแม่กิมเตียง

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 18.30 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกันแจกหน้ากากผ้า และหน้ากากพลาสติก (face shield) ให้แก่  ผู้ประกอบการ ณ ตลาดโต้รุ่ง หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ และตลาดโต้รุ่งแม่กิมเตียง ภายใต้โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID - 19)

Read Article

สมาชิกจิตอาสา อสม. และแกนนำชุมชน ร่วมมือกันทำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ภายใต้โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID - 19)

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล พบปะให้กำลังใจสมาชิกจิตอาสา อสม. และแกนนำชุมชน ร่วมมือกันทำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ แจกหน้ากากผ้า และหน้ากากพลาสติก (face shield) ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกันแจกหน้ากากผ้า และหน้ากากพลาสติก (face shield) ภายใต้โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID - 19)


Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ Big Cleaning Day ภายในบริเวณวัดเลียบ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ วัดเลียบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้นำพนักงานทำความสะอาดร่วมกับกำลังพลทหารจาก มทบ.22 ร่วมทำความสะอาด ภายในบริเวณวัดเลียบ

Read Article

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 มีนาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขออนุมัติแผนจัดการสุขภาพปีงบประมาณ 2563

Read Article

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting