1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จากจังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนายศักดา โพธิษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม และพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนชลประทาน ดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

Read Article

ออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้หยอดเหรียญ ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้หยอดเหรียญ

Read Article

ออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเล ภายในตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ, นางสาวศิริมาส สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ดำเนินการออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเล

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

จุดติดตั้งCCTV


ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 492 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting