1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

ข่าวสารสถานศึกษา

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Read Article

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567

Read Article

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพ.จ.อ.วชิรพงศ์ จิรพงษ์พรชัย หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

Read Article

ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านอุทกภัย) ประจำปี 2567

งานป้องกันฯ

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสารภัย แบบเฉพาะหน้าที่ (functional exercise: FEX) สถานีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการอพยพและการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวชั่วคราว

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

จุดติดตั้งCCTV


ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 314 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting