1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกหน่วยฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ศาลาชุมชนท่ากอไผ่ และเวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางบ้านชุมชนหาดสวนยา อสม.ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายอภิวุฒิ ภะวัง นายสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในร้านอาหารชมจันทร์

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้นำพนักงานทำความสะอาด ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในร้านอาหารชมจันทร์ ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดในพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมพลังสู้ ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID – 19)

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ทำความสะอาด Big Cleaning Day สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนพระยาประทุมเทพภักดี)

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(สวนพระยาประทุมเทพภักดี) หรือหอชมวิว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้นำพนักงานทำความสะอาด ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(สวนพระยาประทุมเทพภักดี) หรือหอชมวิว ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดในพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมพลังสู้ ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID – 19)

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ทำความสะอาด Big Cleaning Day วัดวารินทราราม

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดวารินทราราม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้นำพนักงานทำความสะอาด ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในวัดวารินทราราม ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดในพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ทำความสะอาด Big Cleaning Day หลังตลาดสดเทศบาล แห่งที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00น. ณ หลังตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้นำพนักงานทำความสะอาดภาคสนาม ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาความสะอาดของตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting